[Video] Tư thế làm tình từ phía sau kiểu đứng

0
2040

từ phía sau kiểu đứng – Standing Position

 Tư thế làm tình Đứng Doggy phong cách
Đây là phong cách đứng. Trong một địa điểm nằm ở đâu không mong muốn, đây là một vị trí để thực hành. Nó là rất cao nên nhận tìm thấy một đối tượng phù hợp để giữ chặt hoặc cân bằng bản thân mình chống lại; Điều này sẽ cho phép cho một kinh nghiệm thú vị hơn, nhanh hơn thrusting, và ít có mui xe của ngã hơn.
Cho các biến thể nhận nên thử lây lan chân của mình ngoài hoặc mang chúng với nhau. Tuy nhiên, các xa hơn về phía bạn lây lan của bạn chân các sâu hơn các giver làsẽ có để ngồi xổm để truy cập; nói Xin chào với đốt quads. Để vượt qua những khác biệt về chiều cao, các giver nên thử ngồi xổm, hay người nhận nên được đưa ra một cái gì đó để đứng trên.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Kiểu chó (Doggystyle sex positions):

[post_list_box series=”4800″]