[Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Máy bơm

0
1400

từ phía sau “Máy bơm” – Style Pump

 Tư thế làm tình Máy bơm
Vị trí máy bơm có bộ tiếp nhận nằm một cái ghế, với các của họ crouching trên ghế ghế phía sau họ. Người nhận cần ổn định các ghế bằng cách giữ trở lại của nó như cần được thực hiện không phải là để tip ghế (và giver) hơn trong sự phấn khích!

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế Kiểu chó (Doggystyle positions):

[post_list_box series=”4800″]