[Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Máy bơm

0
1507

từ phía sau “Máy bơm” – Style Pump Position

 Tư thế làm tình Máy bơm
Vị trí máy bơm có bộ tiếp nhận nằm một cái ghế, với các của họ crouching trên ghế ghế phía sau họ. Người nhận cần ổn định các ghế bằng cách giữ trở lại của nó như chăm sóc cần được thực hiện không phải là để tip ghế (và giver) hơn trong sự phấn khích!

Xem video hướng dẫn:


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu chó:

 • [Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Chó săn Basset
 • [Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Đỉnh núi
 • [Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Họng nước chữa cháy
 • [Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Nhảy cừu
 • [Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Jugghead
 • [Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Cai ngục
 • [Video] từ phía sau: Máy bơm
 • [Video] Tư thế làm tình từ phía sau kiểu đứng
 • [Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Con rùa
 • [Video] Tư thế làm tình từ phía sau kiểu xoắn
 • Gửi phản hồi