[Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Máy bơm

0
1361

từ phía sau “Máy bơm” – Doggy Style Pump Position

 Tư thế làm tình Máy bơm
Vị trí máy bơm có bộ tiếp nhận nằm một cái ghế, với các đối tác của họ crouching trên ghế ghế phía sau họ. Người nhận cần ổn định các ghế bằng cách giữ trở lại của nó như chăm sóc cần được thực hiện không phải là để tip ghế (và giver) hơn trong sự phấn khích!

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế Kiểu chó (Doggystyle sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa