[Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Jugghead

0
1555

từ phía sau “Jugghead” – Jugghead Position

 Tư thế làm tình Jugghead
Nếu bạn thực sự muốn eroticize người về tình dục hàng đầu, Jugghead sẽ đưa đến một sân fevered. Nó nhiều điều chung với nhà truyền giáo – đảo ngược với hai ưu điểm khác biệt: 1. nó tạo ra một cảm giác độc đáo của thâm nhập do độ cao của những người supine hông; và 2. người nhận được có mặt vào vú cho của khớp nối – cảm thấy tự do để chà, hôn hoặc ép họ!
Người nhận sắp đặt chân của mình dọc theo một chiếc ghế hoặc một chiếc giường thấp như họ sẽ cho Suplex – ông, nhớ để nâng mông của họ và thấp trở lại khỏi mặt đất. Các giver được trên tất cả các fours trên đầu trang của để chuẩn bị để đi xe! Các góc là hoàn hảo để nhận được một hình thức kinky giao; một chuyển động kết hợp của bơm mông của cô lên & xuống và đung đưa cơ thể của mình đến& fro.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các (Doggystyle sex positions):

[post_list_box series=”4800″]