[Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Nhảy cừu

0
908

từ phía sau “Nhảy cừu” – Style Frog Leap

 Tư thế làm tình Ếch nhuận
Thử vị trí ếch nhảy nhận squats, giống như một con ếch, ở phía trước của các đối tác quỳ của họ đi vào từ phía sau. Người nhận nên kiến trúc của họ trở lại để cho dễ dàng truy cập, và các đối tác cần giúp một tay trong việc hỗ trợ trọng lượng như các vị trí có xu hướng dẫn đến đau bắp đùi cho máy thu rất nhanh chóng.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Kiểu chó (Doggystyle positions):

[post_list_box series=”4800″]