[Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Nhảy cừu

0
892

từ phía sau “Nhảy cừu” – Doggy Style Frog Leap Sex Position

 Tư thế làm tình Ếch nhuận
Thử vị trí ếch nhảy nhận squats, giống như một con ếch, ở phía trước của các đối tác quỳ của họ đi vào từ phía sau. Người nhận nên kiến trúc của họ trở lại để cho dễ dàng truy cập, và các đối tác cần giúp một tay trong việc hỗ trợ trọng lượng như các vị trí có xu hướng dẫn đến đau bắp đùi cho máy thu rất nhanh chóng.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế Kiểu chó (Doggystyle sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Doggy Style – Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pump – Máy bơm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fire Hydrant – Vòi chữa cháy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Twisted Doggy – Xoắn Doggy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bulldog – Chó Bulldog
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing Doggy Style – Đứng Doggy phong cách
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jugghead – Jugghead
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Frog Leap – Ếch nhuận
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Prison Guard – Bảo vệ nhà tù
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Ben Dover – Ben Dover
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Basset Hound – Basset Hound
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Turtle – Con rùa