[Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Họng nước chữa cháy

0
1097

quan hệ từ phía sau “Họng nước chữa cháy” – Doggy Style Fire Hydrant Sex Position

 Tư thế làm tình Vòi chữa cháy
Một biến thể của thời gian tôn vinh phong cách Doggy. Di chuyển này sẽ mở ra đối tác nhận chân và như bạn có thể nhìn thấy từ các hình ảnh động, tạo cho họ một nghiêng rõ nét của hông; góc này vay chính nó cũng đến sâu thrusting, kích thích và niềm vui lớn cho cả những người thích. Cảm giác bị đình chỉ một phần cũng có thể impart một cảm giác giải phóng, không phải đề cập đến kinkiness.
Có lẽ đặt tương tự như Chó Bulldog, nhận được trên tất cả các fours ở phía trước của đối tác của họ, những người quỳ phía sau. Người nhận Thang máy lên một chân phía sau và đặt nó lên đùi của các giver. Bạn có thể muốn chân trong tư thế này không chỉ để ngăn ngừa chuột rút, nhưng để hướng thâm nhập cho người nhận. … Những người hiểu biết những người phụ nữ có những điểm g là khó nắm bắt cuối cùng có thể xác định vị trí của nút hạnh phúc.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế Kiểu chó (Doggystyle sex positions):

[post_list_box series=”4800″]