[Video] Tư thế làm tình từ phía sau – Doggy Style Sex Position

0
1514

từ phía sau –  Style

 Tư thế làm tình Doggy phong cách
Các phiên bản truyền thống nhất của các vị trí Doggy phong cách rất đơn giản; người nhận trên tất cả các fours với của họ đang nắm giữ vào đáy hoặc bên người nhận. Mặc dù phong cách Doggy là một hit lớn với chỉ là về mọi người, một số phụ nữ cần để mở cửa cho nó do thiếu liên hệ trực tiếp. Những gì được nói,một khi họ làm, họ thường trở nên người hâm mộ lớn của nó là tốt.
Có rất nhiều biến thể trực tiếp của Doggy phong cách, một số phổ biến hơn: một) cả hai đối tác của thường trực; b) hạ thấp ngực của người nhận do đó nó nghỉ ngơi trên ghế hoặc giường; c) của người nhận ngực trên giường, nhưng đầu gối của họ trên sàn nhà

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Kiểu chó (Doggystyle positions):

[post_list_box series=”4800″]