[Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Đỉnh núi

0
3064

từ phía sau (kiểu chó): Đỉnh núi – Ben Dover  

 Tư thế làm tình Ben Dover
Vị trí Bến Dover là thực chất đứng Doggy phong cách, nhưng với người nhận uốn qua tại thắt lưng. Trong một địa điểm nằm ở đâu không mong muốn, đây là một vị trí để thực hành. Nó được khuyên rằng người nhận đặt bàn tay của họ trên sàn nhà, hoặc grabs mắt cá chân của họ, để cân bằng bản thân; Điều này sẽ cho phép cho một kinh nghiệm thú vị hơn, nhanh hơn thrusting, và ít có khả năng mui xe của ngã hơn. Uốn qua đẩy xương chậu quay lại chống lại các giver cho phép dễ dàng hơn và sâu hơn, nhưng là không ít thân mật hơn phiên bản thường trực thường xuyên.
Cho các biến thể nhận nên thử lây lan chân của mình ngoài hoặc mang chúng với nhau. Tuy nhiên, các xa hơn về phía lây lan của chân các sâu hơn các giver là sẽ có để ngồi xổm để truy cập; nói Xin chào với đốt quads. Để vượt qua những khác biệt về chiều cao, các giver nên thử ngồi xổm, hay người nhận nên được đưa ra một cái gì đó để đứng trên.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Kiểu chó (Doggystyle positions):

[post_list_box series=”4800″]