[Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Chó săn Basset

0
2407

từ phía sau: Chó săn Basset –   

 Tư thế làm tình Basset Hound
Các biến thể Bassett Hound phong cách là cái gọi là vì sự gần gũi của cả hai xuống sàn nhà. Vị trí là đơn giản; người nhận trên tất cả các fours với đối táccủa họ đang nắm giữ vào đáy hoặc bên người nhận. Do vị trí thấp phía sau người nhận được đẩy quay lại ngay, trong khi đầu gối của các giver được đặt để hai bên mông. Vị trí thấp đòi hỏi một mức độ của sự linh hoạt trong cả hai hông và có thể không được thoải mái đối với nhiều người… nhưng đối với những người có thể, các nỗ lực nhiều hơn giá trị nó!

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Kiểu chó (Doggystyle positions):

[post_list_box series=”4800″]