[Video] Tư thế làm tình từ phía sau: Chó săn Basset

0
2379

làm tình từ phía sau: Chó săn Basset –  Style 

 Tư thế làm tình Basset Hound
Các biến thể Bassett Hound Doggy phong cách là cái gọi là vì sự gần gũi của cả hai xuống sàn nhà. Vị trí là đơn giản; người nhận trên tất cả các fours với đối táccủa họ đang nắm giữ vào đáy hoặc bên người nhận. Do vị trí thấp phía sau người nhận được đẩy quay lại ngay, trong khi đầu gối của các giver được đặt để hai bên mông. Vị trí thấp đòi hỏi một của sự linh hoạt trong cả hai hông và có thể không được đối với nhiều người… nhưng đối với những người có thể, các nỗ lực nhiều hơn giá trị nó!

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Kiểu chó (Doggystyle sex positions):

[post_list_box series=”4800″]