[Video] Tư thế Oral Sex "Chuyện thường ngày" – The Usual Sex Position

1
1848

, nàng kích thích chàng ():  “Chuyện thường ngày” – The Usual Sex Position

 Tư thế làm tình Thông thường
Thông thường các fellatio vị trí các tiếp nhận chỉ đơn giản là đẻ trở lại trong khi của họ thực hiện uống từ một vị trí nằm giữa hai chân của người nhận. Các giver cũng có thể bàn tay của họ để khám phá toàn bộ của người nhận. Mặc dù không quá thân mật, vị trí này là một điều trị cho người nhận…

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

[post_list_box series=”4802″]

1 BÌNH LUẬN