[Video] Tư thế Oral Sex "Chuyện thường ngày" – The Usual Sex Position

1
1824

, nàng kích thích chàng (Fellatio): Tư thế Oral “Chuyện thường ngày” – The Usual Position

 Tư thế làm tình Thông thường
các fellatio vị trí các đối tác tiếp nhận chỉ đơn giản là đẻ trở lại trong khi đối tác của họ thực hiện uống từ một vị trí nằm giữa hai chân của người nhận. Các giver cũng có thể sử dụng bàn tay của họ để khám phá toàn bộ cơ thể của người nhận. Mặc dù không quá thân mật, vị trí này là một điều trị cho người nhận…

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư bằng miệng (Fellatio sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ