[Video] Tư thế Oral Sex "Hướng về phương Nam" – Southern Exposure Position

0
5189

Quan hệ tình dục bằng miệng, nàng kích thích chàng (Fellatio): Tư thế Oral Sex “Hướng về phương Nam” – Southern Exposure Position

 Tư thế làm tình Miền Nam tiếp xúc Phiên bản Nam tiếp xúc fellatio có người nhận nằm trên lưng của họ với chân của mình nêu ra đến thời điểm đối với trần nhà. Vị trí chính xác cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của người nhận. Vị trí này cho thấy nhiều háng cho đối tác cho những người kneels đó để thực hiện. Các giver là cũng có thể sử dụng bàn tay của họ để vuốt ve và khám phá các đối tác của toàn bộ cơ thể.
Vị trí này đòi hỏi một số linh hoạt trên một phần của người nhận. Những người ít linh hoạt có thể thử nhận được vào vị trí, nhưng dừng lại ở điểm nơi mà các vị trí bắt đầu trở nên khó chịu. Các giver cũng có thể giúp đỡ những người kém linh hoạt bằng cách sử dụng bàn tay của họ để hỗ trợ cho bắp đùi của người nhận tại điểm giữa. Kiểm tra tỷ tương đương với chức vụ này, xin vui lòng bấm vào đây: Under the Hood.

Xem video hướng dẫn:

video

Xem thêm các tư thế làm tình Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

[post_list_box series=”4802″]

Gửi phản hồi