[Video] Tư thế Oral Sex "Hướng về phương Nam" – Southern Exposure Position

1
4661

bằng miệng, nàng  chàng (Fellatio):  Oral “Hướng về phương Nam” – Southern Exposure Position

 Tư thế làm tình Miền Nam tiếp xúc
Phiên bản Nam tiếp xúc fellatio có người nhận nằm trên lưng của họ với chân của mình nêu ra đến đối với trần nhà. Vị trí chính xác cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của người nhận. Vị trí này cho thấy nhiều háng cho đối tác cho những người kneels đó để thực hiện. Các giver là cũng có thể bàn tay của họ để vuốt ve và khám phá các đối tác của toàn bộ .
Vị trí này đòi hỏi một số linh hoạt trên một phần của người nhận. Những người ít linh hoạt có thể thử nhận được vào vị trí, nhưng dừng lại ở điểm nơi mà các vị trí bắt đầu trở nên khó chịu. Các giver cũng có thể giúp đỡ những người kém linh hoạt bằng cách sử dụng bàn tay của họ để hỗ trợ cho bắp đùi của người nhận tại điểm giữa. Kiểm tra tỷ tương đương với chức vụ này, xin vui lòng bấm vào đây: Under the Hood.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

[post_list_box series=”4802″]

1 BÌNH LUẬN