Tư thế làm tình Cowgirl’s Helper – Người giúp việc của nữ cao bồi

0
9529

làm tình Cowgirl’s Helper – Người giúp việc của nữ cao bồi

video

Đặc điểm của tư thế vợ chồng Cowgirl’s Helper

 • Người nữ làm chủ
 • Phù hợp cho người có trọng lượng trung bình
 • : Tốt
 • Kiểm soát : Tốt
 • Mức độ sử dụng năng lượng: Thấp
 • Tính linh hoạt: Cao
 • điểm G: Thấp


20 người nữ ở trên:

 1. Tư thế quan hệ Amazon quỳ ngược – Kneeling Reverse Amazon Sex Position
 2. Tư thế quan hệ Lap Dance kiểu quỳ – Kneeling Lap Dance Sex Position
 3. Tư thế quan hệ tình dục Amazon kiểu quỳ – Kneeling Amazon Sex Position
 4. Tư thế quan hệ Cưỡi ngựa một bên – Riding Astride Sex Position
 5. Tư thế quan hệ Cô gái chăn bò – Cowgirl Sex Position
 6. Tư thế quan hệ Cưỡi Sybian ngược – Reverse Sybian Sex Position
 7. Tư thế quan hệ Amazon ngược – Reverse Amazon Sex Position
 8. Tư thế quan hệ Lap Dance – Lap Dance Sex Position
 9. Tư thế quan hệ Đóng dấu – Rodeo Sex Position
 10. Tư thế quan hệ Ghế bành – Arm Chair Sex Position
 11. Tư thế quan hệ Cua bò – Crab Sex Position
 12. Tư thế quan hệ Tấn công – Lunges Sex Position
 13. Tư thế làm tình Cowgirl’s Helper – Người giúp việc của nữ cao bồi
 14. Tư thế quan hệ Amazon – Amazon Sex Position
 15. Các tư thế làm tình Hợp nhất – Cowgirl Fusion Sex Position
 16. Tư thế quan hệ Ghế Bập bênh – See Saw Sex Position
 17. Tư thế quan hệ Nhào lộn – Acrobat Sex Position
 18. Tư thế quan hệ Phi ngựa ngồi ngang – Side Rider Sex Postion
 19. Tư thế quan hệ Cô gái chăn bò Châu Á ngược – Reverse Asian Cowgirl Sex Position
 20. Tư thế quan hệ Cô gái chăn bò Châu Á – Asian Cowgirl Sex Position

Gửi phản hồi