[Video] Tư thế Oral Sex "Peepshow" – Peepshow Sex Position

0
3446

tình dục bằng miệng, nàng kích thích chàng (Fellatio): Tư thế Oral Sex “Peepshow” – Peepshow Sex Position

 Tư thế làm tình Peepshow
Phiên bản Peepshow fellatio có cả hai nằm trên các cạnh của họ, cả hai phải đối mặt với cùng một cách, đầu ngón chân. Người nhận mở ra chân của mình để cho phép các đối tác của họ đầu giữa đùi của họ từ phía sau. Các giver thực hiện uống từ một vị trí lắp đặt bên. Các giver cũng là có thể tiếp cận với xung quanh và bàn tay của họ để vuốt ve và khám phá các đối tác của họ thấp hơn cơ thể.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ