[Video] Tư thế Oral Sex "Peepshow" – Peepshow Sex Position

0
3461

, nàng kích thích chàng (Fellatio): Tư thế Oral “Peepshow” – Peepshow Position

 Tư thế làm tình Peepshow
Phiên bản Peepshow fellatio có cả hai nằm trên các cạnh của họ, cả hai phải đối mặt với cùng một cách, đầu ngón chân. Người nhận mở ra chân của mình để cho phép các đối tác của họ đầu giữa đùi của họ từ phía sau. Các giver thực hiện uống từ một vị trí lắp đặt bên. Các giver cũng là có thể tiếp cận với xung quanh và bàn tay của họ để và khám phá các đối tác của họ thấp hơn cơ thể.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế làm tình Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

[post_list_box series=”4802″]