[Video] Tư thế Oral Sex "Trị liệu" – Therapy Sex Position

0
2377

bằng miệng, nàng kích thích chàng (): Oral Sex “Trị liệu” –

 Tư thế làm tình Điều trị răng miệng
Nếu người đàn ông đã phải chọn một trong những cách để dành phần còn lại của của họ, điều này có lẽ sẽ nó; Điều trị răng miệng. Nó kết hợp hai của niềm vui lớn nhất trong : nhận bằng miệng và đặt xuống. Các đối tác tiếp nhận chỉ đơn giản là đặt trở lại trong khi đối tác của họ thực hiện uống từ một vị trí quỳ. Mặc dù không quá thân mật, đó là một điều trị cho người nhận… Lưu ý: không phải tất cả mọi người thích có đầu đội trong khi họ đang thực hiện, do đó, nếu đối tác của không thích điều này, nó là lợi ích tốt nhất của khôngđến… nếu có để làm một cái gì đó, giúp giữ cho mái tóc của mình ra khỏi miệng của họ:).

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

[post_list_box series=”4802″]