[Video] Tư thế Oral Sex “Đấu vật” – His Suplex Sex Position

0
2557

bằng miệng, nàng kích thích chàng (Fellatio): “Đấu vật” –

 Tư thế làm tình Suplex của mình
Vị trí của ông Suplex của fellatio có nhận đặt lên mặt với ngày trở lại của họ trên sàn nhà và cơ thể thấp hơn của họ thoai thoải, nghiêng lên dọc đùi giver, người ngồi trên ghế hoặc cạnh giường. Người nhận thư giãn trong khi đối tác của họ thực hiện uống từ một vị trí ngồi. Vị trí immobilizes thu, những người chỉ đơn giản làđồng hồ giver thực hiện. Người nhận cũng có thể sử dụng tay của chính họ để vuốt ve và khám phá cơ thể của đối tác của họ.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

[post_list_box series=”4802″]