[Video] Tư thế Oral Sex “Con số 68” – His 68 Sex Position

0
3283

Quan hệ bằng miệng, nàng kích thích chàng (): Tư thế “Con số 68” – His 68

 Tư thế làm tình Ông 68
Một ngắn Inverted vị trí, sắp xếp này được gọi là vị trí của ông 68. Các biểu diễn nằm với người nhận trên đầu trang của họ, phải đối mặt với cùng một cách, trong một thời trang đầu ngón chân. Vị trí tuyệt vời cho fellatio và analingus, chỉ cần chắc chắn để đặt một chiếc gối dưới các giver đầu để giảm sự căng thẳng cổ. Thuận tiện,vị trí này dành cho các cơ hội tuyệt vời cho người biểu diễn bàn tay của họ trên khắp cơ thể của đối tác của họ.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế làm tình Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ