[Video] Tư thế Oral Sex “Tựa đầu” – Head Rest Sex Position

0
2014

, nàng kích thích chàng (Fellatio): Tư thế Oral “Tựa đầu” – Head Rest Position

 Tư thế làm tình Đầu còn lại
Phiên bản còn lại đầu fellatio có cả hai nằm trên các cạnh của họ, đối diện với đầu ngón chân. Người nhận thư giãn trong khi của họ thực hiện uống từ một vị tríđặt. Người đứng đầu phải đối mặt với-to-toe là thân mật hơn và (nếu cả hai đều muốn) người nhận có thể tay và miệng của riêng họ để và khám phá thấp hơn đối tác của họ, hoặc chỉ cần tận hưởng say đắm nhục dục gần gũi vật lý.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

[post_list_box series=”4802″]