[Video] Tư thế Oral Sex Vào Game – Game’s On Sex Position

0
2239

bằng miệng, nàng kích thích chàng (): Vào Game – Game’s On

 Tư thế làm tình Trò chơi trên
Phiên bản này của Fellatio được gọi là trò chơi trên; các tiếp nhận đơn giản chỉ cần ngồi trở lại trong khi của họ thực hiện uống từ một vị trí quỳ. Mặc dù không quá thân mật đối với các bộ phận khác của cơ thể, nó là một điều trị tuyệt vời cho người nhận…
Lưu ý: không phải tất cả mọi người thích có đầu đội (kéo về phía trước) trong khi họđang thực hiện, vì vậy nếu đối tác của không như thế này nó là tốt nhất của không… nếu phải làm một cái gì đó, giúp giữ cho mái tóc của mình ra khỏi miệng của họ:).

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

[post_list_box series=”4802″]