[Video] Tư thế Oral Sex Fuck Face – Fuck Face Sex Position

0
2195

Quan hệ tình dục bằng miệng, nàng kích thích chàng (Fellatio): Tư thế Oral Sex Fuck Face – Fuck Face Sex Position

 Tư thế làm tình Khuôn mặt khốn kiếp
Phiên bản mặt Fuck fellatio là tương tự như thợ sửa ống nước nhưng có người nhậnquỳ thẳng, với các giver đẻ với đầu của họ trên một cái gối giữa bắp đùi của người nhận.
Các giver thực hiện bằng miệng và có thể dùng tay để vuốt ve và khám phá các đối tác của toàn bộ cơ thể. Nhận một cách cẩn thận có thể đẩy vào và ra khỏi các giver miệng trong khi cũng carressing và khám phá cơ thể của đối tác

Xem video hướng dẫn:

video

Xem thêm các tư thế làm tình Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

[post_list_box series=”4802″]

Gửi phản hồi