[Video] Tư thế Oral Sex Cinema Stroke – Cinema Stroke Sex Position

1
2111

Quan hệ bằng miệng, nàng kích thích chàng (Fellatio): Oral Sex Cinema Stroke – Cinema Stroke

 Tư thế làm tình Rạp chiếu phim đột quỵ
Rạp chiếu phim đột quỵ là vị trí blowjob duy nhất trong danh sách nơi mà một trong những người nhận được thương bằng miệng với cả những người thích ngồi cạnh nhau. Nó là linh hoạt, thú vị và một cách tuyệt vời để tia lửa một số thương bất ngờ với các fella của ; chỉ cần giải nén và suck!
Các giver nên nhớ các góc độ và cường độ mà họ thực hiện fellatio, như rạp chiếu phim đột quỵ có thể được lợi cho căng thẳng cổ. Cách tốt nhất để giảm thiểu điều này là dành cho các giver twist cơ thể của họ ở thắt lưng và vuông vai của họ hướng tới mục tiêu. Bạn cũng có thể chuyển đổi bên!
Nếu đây là foreplay, hoặc nhận được mệt mỏi, tư thế này là tuyệt vời để chuyển sang làm chủ – quỳ…

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ