[Video] Tư thế Oral Sex Atten Hut – Atten Hut Sex Position

0
2303

Quan hệ bằng miệng, nàng  chàng (): Oral Sex Atten Hut – Atten Hut

 Tư thế làm tình Một túp lều
Vô cùng linh hoạt về địa điểm nơi mà nó có thể thực hiện, thường xuyên truy cập vào vị trí một túp lều (đứng Fellatio) là một phần của cuộc sống của mỗi người lý tưởng. Người nhận chỉ đơn giản là viết tắt của hoặc leans chống lại một bức tường trong khi của họ thực hiện uống vào chúng từ một vị trí quỳ. Vị trí cung cấp truy cập tuyệt vời đến bìu và hậu môn của người nhận (nếu họ là ok với một số chơi hậu môn).

Xem video hướng dẫn:

video

Xem thêm các tư thế Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

[post_list_box series=”4802″]

Gửi phản hồi