[Video] Tư thế Oral Sex Atten Hut – Atten Hut Sex Position

0
2004

Quan hệ bằng miệng, nàng kích thích chàng (Fellatio): Oral Sex Atten Hut – Atten Hut Sex Position

 Tư thế làm tình Một túp lều
Vô cùng linh hoạt về địa điểm nơi mà nó có thể thực hiện, thường xuyên truy cập vào vị trí một túp lều (đứng Fellatio) là một phần của của mỗi người đàn ông lý tưởng. Người nhận chỉ đơn giản là viết tắt của hoặc leans chống lại một bức tường trong khi đối tác của họ thực hiện uống vào chúng từ một vị trí quỳ. Vị trí cung cấp truy cập tuyệt vời đến bìu và hậu môn của người nhận (nếu họ là ok với một số chơi hậu môn).

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Nàng kích thích chàng bằng miệng (Fellatio sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Jack Hammer – Jack búa
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Game’s On – Trò chơi trên
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His Suplex – Suplex của mình
 • Tư thế quan hệ vợ chồng His 68 – Ông 68
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Peepshow – Peepshow
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fuck Face – Khuôn mặt khốn kiếp
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Snake Charmer – Con rắn Charmer
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Oral Therapy – Điều trị răng miệng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng The Usual – Thông thường
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Plumber – Thợ sửa ống nước
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Throat Swab – Tăm bông cổ họng
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Head Rest – Đầu còn lại
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Southern Exposure – Miền Nam tiếp xúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Atten hut – Một túp lều
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cinema Stroke – Rạp chiếu phim đột quỵ