[Video] Tư thế Oral Sex Dưới miệng hang – Under the Hood Sex Position

0
1658

bằng miệng, chàng kích thích nàng (): Dưới miệng hang – Under the Hood Sex Position

 Tư thế làm tình Dưới mui xe
Phiên bản nâng cao của cunnilingus có bộ tiếp nhận nằm trên lưng của họ với chân của mình tăng lên chỉ tay về phía trần nhà. Vị trí chính xác cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của người nhận. Vị trí này cho thấy nhiều háng cho đối tác cho những người kneels đó để thực hiện. Các giver là cũng có thể sử dụng bàn tay của họ đểvuốt ve và khám phá các đối tác của toàn bộ cơ thể.
Vị trí này đòi hỏi một số linh hoạt trên một phần của người nhận. Những người ít linh hoạt có thể thử nhận được vào vị trí, nhưng dừng lại ở điểm nơi mà các vị trí bắt đầu trở nên khó chịu. Các giver cũng có thể giúp đỡ những người kém linh hoạt bằng cách sử dụng bàn tay của họ để hỗ trợ cho bắp đùi của người nhận tại điểm giữa. Nữ tương đương với chức vụ này được gọi là tiếp xúc với miền Nam.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Chàng kích thích nàng bằng miệng (Cunnilingus sex positions):

[post_list_box series=”4799″]