[Video] Tư thế Oral Sex Đại bàng tung cánh – Spread Eagle Sex Position

0
1113

bằng miệng, chàng kích thích nàng (Cunnilingus): Tư thế Đại bàng tung cánh – Spread Eagle Sex Position

 Tư thế làm tình Spread Eagle
Trong các biến thể Spread Eagle của cunnilingus, nhận đẻ ngày trở lại của họ với bàn chân của họ trồng để hai bên vai của các của họ thực hiện. Vị trí này là một hit lớn cho mức cao của sự thoải mái và sự kích thích thêm bàn tay có thể được cung cấp. Vì thiếu liên lạc từ các bộ phận khác của cơ thể các (Trở trêu là) có thể dữ dội hơn nữa cho người nhận, như tất cả cảm giác có thể được tập trung vào khu vực rất nhạy cảm háng (nếu muốn).

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Chàng kích thích nàng bằng miệng (Cunnilingus sex positions):

[post_list_box series=”4799″]