[Video] Tư thế Oral Sex Cưỡi trước mặt – Riding the North Face Sex Position

0
2997

Quan hệ bằng miệng, chàng kích thích nàng (Cunnilingus): Cưỡi trước mặt – Riding the North Face Position

 Tư thế làm tình Ngựa North Face Tất cả các niềm vui và kiểm soát của Cow Girl cũng đi kèm trong các hương vị uốngqua cưỡi vị trí tình dục mặt Bắc. Đối tác trình diễn nằm lại trên một chiếc giường hoặc sàn nhà và có đối tác của họ quỳ xuống trên khuôn mặt của họ. Vị trí này là phổ biến vì người nhận có rất nhiều kiểm soát đối tác của họ gì; họ có thể làm giảm cơ thể của họ cho áp lực nhiều hơn, tăng chúng cho ít áp lực, hoặc đá về phía trước và lạc hậu để thay đổi khu vực tập trung.

Xem video hướng dẫn:


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình bằng miệng, chàng kích thích nàng:

 • [Video] Tư thế oral sex Người quản gia – Butler Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex: Xuyên qua – Drive Thru Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Mũ che tai – Ear Muffs Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Khoái cảm của Eva – Eve’s Ecstasy Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Túi thức ăn – Feedbag Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Nếm trái cấm – Forbidden Fruit Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Head Rush – Head Rush Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Her 68 – Her 68 Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Her Suplex – Her Suplex Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Liếm cột cờ – Licking the Flag Pole Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Chiếc bánh giữa trời – Pie in the Sky Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Cưỡi trước mặt –
 • [Video] Tư thế Oral Sex Cưỡi trước mặt ngược – Riding the South Face Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Đại bàng tung cánh – Spread Eagle Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Khăn quàng – Scarf Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Dưới tổ chim Cúc cu – Under the Cuckoo’s Nest Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Dưới miệng hang – Under the Hood Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Dưới bồn rửa mặt – Under the Sink Sex Position
 • Gửi phản hồi