[Video] Tư thế Oral Sex Cưỡi trước mặt ngược – Riding the South Face Sex Position

0
2177

bằng miệng, chàng kích thích nàng (Cunnilingus): Tư thế Oral Cưỡi trước mặt ngược – Riding the South Face Position

 Tư thế làm tình Ngựa mặt Nam
Này tiếp xúc với phía Nam sẽ cảm thấy oh-để-ấm áp… và ẩm ướt! Vẻ của ngựa một khuôn mặt từ góc độ này là đối tác thực hiện bằng miệng có đầy đủ quyền truy cập khác của erogenous khu vực, quay lại phía trước.
Người nhận có rất nhiều kiểm soát ở tư thế này bởi vì họ điều động chính mình để khu vực tập trung và cường độ. Điều này có thể đạt được bằng arching cột sống, nghiêng về phía trước hoặc quay trở lại, nghiêng hông, và hoặc hạ thấp . Người nhận có thể cũng gyrate của hông để thực sự có được vào tinh thần của ngựa mặt Nam. Nếu người nhận muốn để thưởng cho đối tác của họ cho một công việc làm tốt, cô có thể dễ dàng tiếp cận về phía trước và thực hiện các hướng dẫn sử dụng kích thích vào bộ phận sinh dục của người .
Phiên bản này là một cách để giới thiệu nữ trên đầu cunnilingus vì cô ấy có thể không cảm thấy như ‘tiếp xúc’ khi cô thực hiện trong bản gốc ngựa mặt Bắc. Mặt khác, rồi có thể phía sau mục răng miệng có thể làm cho cô ấy cảm thấy thậm chí nhiều hơn tiếp xúc! Chỉ có một cách để tìm hiểu…!

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế làm tình Chàng kích thích nàng bằng miệng (Cunnilingus sex positions):

[post_list_box series=”4799″]