[Video] Tư thế Oral Sex Chiếc bánh giữa trời – Pie in the Sky Sex Position

0
2178

Quan hệ bằng miệng, (Cunnilingus): Chiếc bánh giữa trời – Pie in the Sky

 Tư thế làm tình Pie in the Sky
Tên Pie trong the Sky trình bày một hình ảnh sống động! Phiên bản này của cunnilingus có bộ tiếp nhận nằm trên lưng của họ với họ trở lại thấp hơn và chân lên tất cả con đường lên để cho mắt cá chân của họ là hai bên (và hơn thế nữa) đầu của riêngcủa họ. Vị trí chính xác cuối cùng sẽ phụ thuộc vào sự linh hoạt của người nhận. Vị trí này hoàn toàn cho thấy nhiều háng cho cho những người kneels đó để thực hiện. Các giver là cũng có thể sử dụng bàn tay của họ để và khám phá các đối tác của toàn bộ cơ thể.
Vị trí này đòi hỏi sự linh hoạt đáng kể trên một phần của người nhận và nó không thể được (đầy đủ) đạt được bởi hầu hết, nhưng nó là “nghịch ngợm” do cảm giác được hoàn toàn tiếp xúc. Những người ít linh hoạt có thể thử nhận được vào vị trí, nhưng dừng lại ở điểm nơi mà các vị trí bắt đầu trở nên khó chịu. Các giver cũng có thể giúp đỡ những người kém linh hoạt bằng cách sử dụng bàn tay của họ để hỗ trợ cho bắp đùi của người nhận tại điểm giữa.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế Chàng kích thích nàng bằng miệng (Cunnilingus sex positions):

[post_list_box series=”4799″]