[Video] Tư thế Oral Sex Liếm cột cờ – Licking the Flag Pole Sex Position

0
2352

Quan hệ tình dục bằng miệng, chàng kích thích nàng (Cunnilingus): Tư thế Oral Sex Liếm cột cờ – Licking the Flag Pole Sex Position

 Tư thế làm tình Liếm cực kỳ Tư thế làm tình Liếm cực kỳ Một biến thể của tai Muffs, liếm cực kỳ nơi các đối tác trên mặt của họ với các đối tác nhận, đặt của đùi bang theo người đứng đầu của đối tác thực hiện của họ, trong khi chân trên điểm đến sky – vì thế cờ cực. Vị trí này thực sự mở ra vùng háng và là một hit lớn cho sự kích thích thêm bàn tay có thể được cung cấp. Các giver có thể sử dụng một bàn tay miễn phí để giúp hỗ trợ của người nhận mở rộng chân.

Xem video hướng dẫn:


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình bằng miệng, chàng kích thích nàng:

 • [Video] Tư thế oral sex Người quản gia – Butler Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex: Xuyên qua – Drive Thru Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Mũ che tai – Ear Muffs Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Khoái cảm của Eva – Eve’s Ecstasy Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Túi thức ăn – Feedbag Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Nếm trái cấm – Forbidden Fruit Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Head Rush – Head Rush Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Her 68 – Her 68 Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Her Suplex – Her Suplex Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Liếm cột cờ – Licking the Flag Pole Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Chiếc bánh giữa trời – Pie in the Sky Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Cưỡi trước mặt – Riding the North Face Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Cưỡi trước mặt ngược – Riding the South Face Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Đại bàng tung cánh – Spread Eagle Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Khăn quàng – Scarf Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Dưới tổ chim Cúc cu – Under the Cuckoo’s Nest Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Dưới miệng hang – Under the Hood Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Dưới bồn rửa mặt – Under the Sink Sex Position
 • Gửi phản hồi