[Video] Tư thế Oral Sex Khoái cảm của Eva – Eve’s Ecstasy Sex Position

0
5310

, chàng kích thích nàng (Cunnilingus): Tư thế của Eva – Eve’s Ecstasy Position

 Tư thế làm tình Đêm giao thừa của Ecstasy
Đối với người nhận những người thích kiểm soát hoặc muốn thử một cái gì đó mới, Eve Ecstasy là một vị trí tình dục bằng miệng tuyệt vời. Các biểu diễn nằm với đầu của mình treo trên mép giường (ghế, ghế tình yêu, dock, vv…) và sau đó người nhận sau đó nằm giữa khuôn mặt đối tác của họ.
Bằng cách thay đổi cách bạn đang ngồi trên đối tác của bạn, bạn có thể kiểm soát lượng kích thích và truy cập, chỉ cần đảm bảo không đặt quá nhiều căng thẳng trên cổ của đối tác.

Xem video hướng dẫn:


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình bằng miệng, chàng kích thích nàng:

 • [Video] Tư thế oral sex Người quản gia – Butler Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex: Xuyên qua – Drive Thru Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Mũ che tai – Ear Muffs Sex Position
 • [Video] Khoái cảm của Eva – Eve’s Ecstasy Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Túi thức ăn – Feedbag Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Nếm trái cấm – Forbidden Fruit Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Head Rush – Head Rush Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Her 68 – Her 68 Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Her Suplex – Her Suplex Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Liếm cột cờ – Licking the Flag Pole Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Chiếc bánh giữa trời – Pie in the Sky Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Cưỡi trước mặt – Riding the North Face Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Cưỡi trước mặt ngược – Riding the South Face Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Đại bàng tung cánh – Spread Eagle Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Khăn quàng – Scarf Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Dưới tổ chim Cúc cu – Under the Cuckoo’s Nest Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Dưới miệng hang – Under the Hood Sex Position
 • [Video] Tư thế Oral Sex Dưới bồn rửa mặt – Under the Sink Sex Position
 • Gửi phản hồi