[Video] Tư thế Oral Sex: Xuyên qua – Drive Thru Sex Position

0
3280

Quan hệ bằng miệng, chàng kích thích nàng (Cunnilingus): Tư thế Xuyên qua – Drive Thru Position

 Tư thế làm tình Lái thông qua
Trong Drive-Thru biểu diễn ngồi trên sàn nhà (nghiêng một chút trở lại) và có của họ đứng chân lây lan trên của họ. Vị trí này là phổ biến vì các giver và người nhận có rất nhiều kiểm soát; các giver là miễn phí để liếm và bú lúc sẽ, trong khi người nhận có thể thấp hơn của họ cho áp lực nhiều hơn, tăng chúng cho ít áp lực, hoặc đá về phía trước và lạc hậu để khu vực tập trung.
Nếu các giver leans trở lại đối với các cạnh của một chiếc ghế hoặc giường, họ cũng có thể sử dụng bàn tay của họ trên diện tích cơ thể thấp hơn hoặc đạt đến các khu vực vú.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế Chàng kích thích nàng bằng miệng (Cunnilingus sex positions):

[post_list_box series=”4799″]