[Video] Tư thế quan hệ Lap Dance – Lap Dance Sex Position

0
1550

vợ chồng Lap Dance –

 Tư thế làm tình Lap Dance
Vị trí Lap Dance (trước đây gọi là đảo ngược Mastery) là một trong những cao nhất xếp hạng; nó đặt người nhận trên đầu trang trong khi giữ thâm nhập tính di động cao và mục của nó phía sau trong khi còn rất thân mật. Để có được vào vị trí, người nhận ngồi, đối mặt đi, trên đầu trang của ngồi đối tác của họ.
Vị trí Lap Dance là vô cùng linh hoạt, do đó hãy chắc chắn để thử nghiệm với nó trên đồ nội thất khác… một vài ý kiến để giúp những sáng tạo loại nước chảy: một giường, cầu thang hay cạnh Bồn tắm.

Xem video hướng dẫn:


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu cô gái chăn bò:

 • [Video] Tư thế quan hệ Phi ngựa ngồi ngang – Side Rider Sex Postion
 • [Video] Tư thế quan hệ Đóng dấu – Rodeo Sex Position
 • Tư thế quan hệ Nhào lộn – Acrobat Sex Position
 • Tư thế quan hệ Cô gái chăn bò – Cowgirl Sex Position
 • Tư thế quan hệ Amazon – Amazon Sex Position
 • Tư thế quan hệ Ghế bành – Arm Chair Sex Position
 • Tư thế quan hệ Cô gái chăn bò Châu Á – Asian Cowgirl Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Cô gái chăn bò Châu Á ngược – Reverse Asian Cowgirl Sex Position
 • Tư thế quan hệ Cua bò – Crab Sex Position
 • Tư thế quan hệ tình dục Amazon kiểu quỳ – Kneeling Amazon Sex Position
 • Tư thế quan hệ Lap Dance kiểu quỳ – Kneeling Lap Dance Sex Position
 • [Video] Lap Dance – Lap Dance
 • [Video] Tư thế quan hệ Tấn công – Lunges Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Amazon ngược – Reverse Amazon Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Cưỡi Sybian ngược – Reverse Sybian Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Cưỡi ngựa một bên – Riding Astride Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Ghế Bập bênh – See Saw Sex Position
 • Tư thế làm tình Hợp nhất – Cowgirl Fusion Sex Position
 • Tư thế quan hệ Amazon quỳ ngược – Kneeling Reverse Amazon Sex Position
 • Gửi phản hồi