[Video] Tư thế quan hệ Lap Dance – Lap Dance Sex Position

0
1473

Lap Dance – Lap Dance Sex Position

 Tư thế làm tình Lap Dance
Vị trí Lap Dance (trước đây gọi là đảo ngược Mastery) là một trong những cao nhất xếp hạng; nó đặt người nhận trên đầu trang trong khi giữ thâm nhập tính di động cao và mục của nó phía sau trong khi còn rất thân mật. Để có được vào vị trí, người nhận ngồi, đối mặt đi, trên đầu trang của ngồi đối tác của họ.
Vị trí Lap Dance là vô cùng linh hoạt, do đó hãy chắc chắn để thử nghiệm với nó trên đồ nội thất khác… một vài ý kiến để giúp những sáng tạo loại nước chảy: một giường, cầu thang hay cạnh Bồn tắm.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế làm tình Kiểu cô gái chăn bò (Cowgirl sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • loading...