[Video] Tư thế quan hệ Phi ngựa ngồi ngang – Side Rider Sex Postion

0
1861

[Video] Tư thế Phi ngựa ngồi ngang – Side Rider Postion

 Tư thế làm tình Vị trí làm tình bên Rider
Vị trí bên-Rider là một biến thể của Cowgirl Châu á, nơi mà người nhận là mặt nghiêng trên từ của họ và cây đôi chân của mình thay vì quỳ. Mặc dù không phảimột lớn đối với trẻ và nhanh nhẹn, vị trí này có thể vô cùng khó khăn và mệt mỏi cho nhiều máy thu, vì vậy của họ nên cung cấp một số bằng cách bàn tay của họ bất cứ khi nào có thể.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Kiểu cô gái chăn bò (Cowgirl sex positions):

[post_list_box series=”4798″]