[Video] Tư thế quan hệ Ghế Bập bênh – See Saw Sex Position

0
2836

Ghế Bập bênh – See Saw

 Tư thế làm tình Xem thấy
Một vị trí rất thân mật, See-Saw sẽ chắc chắn mang lại cho và đối tác của gần gũi hơn. Để có được vào vị trí này, các giver ngồi với đôi chân thẳng trong khi đối tác của họ ngồi trên đầu trang của họ với chân trồng hai bên. Mặc dù di chuyển được giới hạn, đừng đánh giá thấp niềm đam mê đó có thể được bằng cách nó.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các làm tình Kiểu cô gái chăn bò (Cowgirl positions):

[post_list_box series=”4798″]