[Video] Tư thế quan hệ Đóng dấu – Rodeo Sex Position

0
2730

vợ chồng Đóng dấu – Rodeo

 Tư thế làm tình Rodeo
Nếu bạn và đối tác của bạn đã vật lộn với trượt ra ở vị trí Cowgirl, sau đó các Rodeonên giảm kích thích sự kiện này tại các chi phí có thể kích thích âm vật. Tóm lại, vị tríRodeo là chỉ đơn giản là bò cô gái với người nhận phải đối mặt với cách đối diện với người nhận. Mặc dù nhận không còn trình bày bộ ngực của họ / ngực để đối tác của họ cho dễ dàng truy cập, họ cung cấp truy cập tuyệt vời và một cái nhìn tuyệt vời để cuối phía sau của người nhận.

Xem video hướng dẫn:


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu cô gái chăn bò:

 • [Video] Tư thế quan hệ Phi ngựa ngồi ngang – Side Rider Sex Postion
 • [Video] Đóng dấu – Rodeo Sex Position
 • Tư thế quan hệ Nhào lộn – Acrobat Sex Position
 • Tư thế quan hệ Cô gái chăn bò – Cowgirl Sex Position
 • Tư thế quan hệ Amazon – Amazon Sex Position
 • Tư thế quan hệ Ghế bành – Arm Chair Sex Position
 • Tư thế quan hệ Cô gái chăn bò Châu Á – Asian Cowgirl Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Cô gái chăn bò Châu Á ngược – Reverse Asian Cowgirl Sex Position
 • Tư thế quan hệ Cua bò – Crab Sex Position
 • Tư thế quan hệ tình dục Amazon kiểu quỳ – Kneeling Amazon Sex Position
 • Tư thế quan hệ Lap Dance kiểu quỳ – Kneeling Lap Dance Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Lap Dance – Lap Dance Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Tấn công – Lunges Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Amazon ngược – Reverse Amazon Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Cưỡi Sybian ngược – Reverse Sybian Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Cưỡi ngựa một bên – Riding Astride Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Ghế Bập bênh – See Saw Sex Position
 • Tư thế làm tình Hợp nhất – Cowgirl Fusion Sex Position
 • Tư thế quan hệ Amazon quỳ ngược – Kneeling Reverse Amazon Sex Position
 • Gửi phản hồi