[Video] Tư thế quan hệ Đóng dấu – Rodeo Sex Position

0
2543

quan hệ vợ Đóng dấu – Rodeo Sex Position

 Tư thế làm tình Rodeo
Nếu bạn và đối tác của bạn đã vật lộn với trượt ra ở vị trí Cowgirl, sau đó các Rodeonên giảm kích thích sự kiện này tại các chi phí có thể kích thích âm vật. Tóm lại, vị tríRodeo là chỉ đơn giản là bò cô gái với người nhận phải đối mặt với cách đối diện với người nhận. Mặc dù nhận không còn trình bày bộ ngực của họ / ngực để đối tác của họ cho dễ dàng truy cập, họ cung cấp truy cập tuyệt vời và một cái nhìn tuyệt vời để cuối phía sau của người nhận.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế Kiểu cô gái chăn bò (Cowgirl sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • loading...