[Video] Tư thế quan hệ Cưỡi ngựa một bên – Riding Astride Sex Position

0
3347

[Video] quan hệ vợ chồng Cưỡi ngựa một bên – Riding Astride

 Tư thế làm tình Ngựa Astride
Chuyển động các giver thực hiện cũng tương tự như bên Rider; hạnh phúc, ngựa Astride đòi hỏi nỗ lực thể chất ít trên một phần của người nhận, tạo điều kiện cho chơi dài hơn – không phải đề cập đến sự liên tục! Cho giver – Vâng, họ chỉ nằm ở đó!
Các giver đẻ trở lại trên một chiếc ghế hoặc giường thấp trong khi các đối tác thực hiện, những người đang đối mặt với đi, situates tự vành các giver và squats xuống trên chúng.
Mặc dù chúng tôi hình ảnh động cho thấy các biểu diễn với chân đóng cửa, họ cũng có thể mở chúng và nạc về phía trước, bằng cách sử dụng chiếc ghế cạnh để đôi mình. Một biến thể là dành cho người biểu diễn để đặt bàn tay của họ phía sau họ chống lại chiếc ghế lại; bằng cách này, hông và abs của họ có thể làm việc. Cả hai chuyển thể này sẽ góc thâm nhập và cung cấp cho các chân một phần còn lại cần thiết.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế làm tình Kiểu cô gái chăn bò (Cowgirl sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp