[Video] Tư thế quan hệ Cưỡi ngựa một bên – Riding Astride Sex Position

0
3382

[Video] Tư thế quan hệ vợ Cưỡi ngựa một bên – Riding Astride Position

 Tư thế làm tình Ngựa Astride
Chuyển động các giver thực hiện cũng tương tự như bên Rider; hạnh phúc, ngựa Astride đòi hỏi nỗ lực thể chất ít trên một phần của người nhận, tạo điều kiện cho chơi dài hơn – không phải đề cập đến sự liên tục! Cho giver – Vâng, họ chỉ nằm ở đó!
Các giver đẻ trở lại trên một chiếc ghế hoặc giường thấp trong khi các thực hiện, những người đang đối mặt với đi, situates tự vành các giver và squats xuống trên chúng.
Mặc dù chúng tôi hình ảnh động cho thấy các biểu diễn với chân đóng cửa, họ cũng có thể mở chúng và nạc về phía trước, bằng cách sử dụng chiếc ghế cạnh để đôi mình. Một biến thể là dành cho người biểu diễn để đặt bàn tay của họ phía sau họ chống lại chiếc ghế lại; bằng cách này, hông và abs của họ có thể . Cả hai chuyển thể này sẽ góc thâm nhập và cung cấp cho các chân một phần còn lại cần thiết.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Kiểu cô gái chăn bò (Cowgirl sex positions):

[post_list_box series=”4798″]