[Video] Tư thế quan hệ Amazon ngược – Reverse Amazon Sex Position

0
3034

Amazon ngược – Reverse Amazon

 Tư thế làm tình Reverse Amazon
Một biến thể trên Amazon thường xuyên, Amazon đảo ngược có thể là một trong những vị trí khó khăn hơn người trên đầu trang. Nó không phải là vị trí dễ dàng nhất để có được thành, nhưng nó cung cấp cho người nhận một cảm giác kiểm soát và quyền lực mà là thấp hoặc không có mặt ở hầu hết các vị trí. Để có được vào vị trí này, người nhận squats qua đối tác của họ (phải đối mặt với đi) trong khi nghỉ ngơi trên mặt sau của chân của đối tác của họ, được đưa về phía ngực của họ để lộ chúng ở một góc độ độc đáo. Nếu người nhận là với sự cân bằng của họ, họ có thể tiếp cận phía sau và dưới để cung cấp cho các đối tác của họ một số kích thích bằng tay bổ sung.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế Kiểu cô gái chăn bò (Cowgirl sex positions):

[post_list_box series=”4798″]