Tư thế quan hệ Ghế bành – Arm Chair Sex Position

0
1889

Ghế bành – Cowgirl Arm Chair Position

 Tư thế làm tình Cánh tay ghế
Một trong những vị trí sáng tạo hơn, ghế là giờ vui vẻ một khi bạn có thể nhận được những nhịp điệu. Để có được vào vị trí này, các giver ngồi với đôi chân của mình thẳng trong khi đối tác của họ ngồi trên đầu trang của họ với chân trên các giver vaivà cánh tay được sử dụng để được hỗ trợ. Thật không may, phải mất khá nhiều sức mạnh thay mặt cho người nhận để thực hiện các vị trí này, vì vậy bạn có thể cần phải đào tạo trước khi bạn có thể tận hưởng tất cả các vinh quang của nó.

Xem video hướng dẫn:


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu cô gái chăn bò:

 • [Video] Tư thế quan hệ Phi ngựa ngồi ngang – Side Rider Sex Postion
 • [Video] Tư thế quan hệ Đóng dấu – Rodeo Sex Position
 • Tư thế quan hệ Nhào lộn – Acrobat Sex Position
 • Tư thế quan hệ Cô gái chăn bò – Cowgirl Sex Position
 • Tư thế quan hệ Amazon – Amazon Sex Position
 • Tư thế quan hệ Ghế bành – Arm Chair
 • Tư thế quan hệ Cô gái chăn bò Châu Á – Asian Cowgirl Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Cô gái chăn bò Châu Á ngược – Reverse Asian Cowgirl Sex Position
 • Tư thế quan hệ Cua bò – Crab Sex Position
 • Tư thế quan hệ tình dục Amazon kiểu quỳ – Kneeling Amazon Sex Position
 • Tư thế quan hệ Lap Dance kiểu quỳ – Kneeling Lap Dance Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Lap Dance – Lap Dance Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Tấn công – Lunges Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Amazon ngược – Reverse Amazon Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Cưỡi Sybian ngược – Reverse Sybian Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Cưỡi ngựa một bên – Riding Astride Sex Position
 • [Video] Tư thế quan hệ Ghế Bập bênh – See Saw Sex Position
 • Tư thế làm tình Hợp nhất – Cowgirl Fusion Sex Position
 • Tư thế quan hệ Amazon quỳ ngược – Kneeling Reverse Amazon Sex Position
 • Gửi phản hồi