Tư thế quan hệ Ghế bành – Arm Chair Sex Position

0
1755

Tư thế quan hệ Ghế bành – Arm Chair Sex Position

 Tư thế làm tình Cánh tay ghế
Một trong những vị trí sáng tạo hơn, ghế là giờ vui vẻ một khi bạn có thể nhận được những nhịp điệu. Để có được vào vị trí này, các giver ngồi với đôi chân của mình thẳng trong khi của họ ngồi trên đầu trang của họ với chân trên các giver vaivà cánh tay được sử dụng để được hỗ trợ. Thật không may, phải mất khá nhiều sức mạnh thay mặt cho người nhận để thực hiện các vị trí này, vì vậy bạn có thể cần phải đào tạo trước khi bạn có thể tận hưởng tất cả các vinh quang của nó.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư (Cowgirl sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Asian Cowgirl – Châu á Cowgirl đảo ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Reverse Amazon – Amazon quỳ ngược
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Crab – Con cua
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lap Dance – Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Lunges – Lunges
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Asian Cowgirl – Cowgirl Châu á
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Amazon – Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Riding Astride – Ngựa Astride
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Side Rider – Vị trí làm tình bên Rider
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Amazon – Amazon quỳ
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Acrobat – Acrobat
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling Lap Dance – Quỳ Lap Dance
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Amazon – Reverse Amazon
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arm Chair – Cánh tay ghế
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Reverse Sybian – Ngược lại Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cowgirl – Cowgirl
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Rodeo – Rodeo
 • Tư thế quan hệ vợ chồng See Saw – Xem thấy
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Sybian – Sybian
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Fusion – Phản ứng tổng hợp
 • loading...