Tư thế quan hệ Ghế bành – Arm Chair Sex Position

0
1833

Ghế bành – Cowgirl Arm Chair

 Tư thế làm tình Cánh tay ghế
Một trong những vị trí sáng tạo hơn, ghế là giờ một khi có thể nhận được những nhịp điệu. Để có được vào vị trí này, các giver ngồi với đôi chân của mình thẳng trong khi đối tác của họ ngồi trên đầu trang của họ với chân trên các giver vaivà cánh tay được để được hỗ trợ. Thật không may, phải mất khá nhiều sức mạnh thay mặt cho người nhận để thực hiện các vị trí này, vì vậy bạn có thể cần phải đào tạo trước khi bạn có thể tận hưởng tất cả các vinh quang của nó.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Kiểu cô gái chăn bò (Cowgirl sex positions):

[post_list_box series=”4798″]