Tư thế quan hệ Nhào lộn – Acrobat Sex Position

0
1248

Nhào lộn – Acrobat Position

 Tư thế làm tình Acrobat
Một hình thức cực đoan của vị trí Rodeo, Acrobat là một quá trình chuyển đổi rất thân mật từ người Anh em họ phổ biến của nó. Cách dễ nhất để có được vào vị trí Acrobat là phải có các giver nằm xuống trên lưng của họ sau đó có các của họ nằm xuống ngược từ vị trí rodeo. Một bên lưu ý; không giống như các vị trí Rodeo, Acrobat đòi hỏi các giver để tiếp nhận các stroking nhiệm vụ.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế Kiểu cô gái chăn bò (Cowgirl sex positions):

[post_list_box series=”4798″]