Các tư thế làm tình Hợp nhất – Cowgirl Fusion Sex Position

0
2672

Các Cô gái chăn bò: – Cowgirl Fusion Position

 Tư thế làm tình Phản ứng tổng hợp
Một tuyệt vời của các vị trí ghế, Fusion cho phép nhiều tính di động lớn hơn, và do đó làm tăng niềm vui. Để có được vào vị trí, các giver ngồi ở một vị trí chân thẳng trong khi đối tác của họ ngồi trên đầu trang của họ trong khi nghiêng trở lại. Mặc dù nó có xu hướng lốp cánh tay của người nhận, các vị trí là một vụ nổ trong khi các cơ bắp của họ vẫn còn tươi.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các làm tình Kiểu cô gái chăn bò (Cowgirl sex positions):

[post_list_box series=”4798″]