Tư thế làm tình Bắt vít – Butterfly Screw Sex Position

0
2240

kiểu bướm: Bắt vít – Butterfly Screw

 Tư thế làm tình Trục vít
Về cơ bản vị trí bướm với một twist, vít chắc chắn xứng đáng là tên. Người nhận nằm trên mặt của họ ở rìa của giường hay đi văng, trong khi của họ đi vào từ bên cạnh. Vị trí này cung cấp các giver một thỏa thuận của sự tự do của phong trào, mất sức mạnh rất ít và có góc xoay xâm nhập, làm cho nó một trong những vị trí nóng nhất xung quanh.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Kiểu bướm (Butterfly positions):

[post_list_box series=”4797″]