Tư thế làm tình Bắt vít – Butterfly Screw Sex Position

0
2226

kiểu : Bắt vít – Screw Position

 Tư thế làm tình Trục vít
Về cơ bản vị trí bướm với một twist, vít chắc chắn xứng đáng là tên. Người nhận nằm trên mặt của họ ở rìa của giường hay đi văng, trong khi đối tác của họ đi vào từ bên cạnh. Vị trí này cung cấp các giver một thỏa thuận tuyệt vời của sự tự do của phong trào, mất sức mạnh rất ít và có góc xoay xâm nhập, làm cho nó một trong những vị trí quan hệ nóng nhất xung quanh.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế làm tình (Butterfly sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Sâu sắc thanh
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • loading...