Tư thế làm tình Tấm gương hoan lạc – Butterfly Mirror of Pleasure Sex Position

0
1263

kiểu bướm: Tấm gương hoan lạc – Butterfly Mirror of Pleasure

 Tư thế làm tình Tấm gương của niềm vui
Để có được vào vị trí gương niềm vui, người nhận nằm của họ trở lại với cả hai châncủa mình được nghỉ ngơi trên một trong những vai của đối tác của họ, những ngườiđi vào từ một vị trí quỳ. Nó có thể được khó khăn cho các giver nếu sự khác biệt độ cao bộ phận sinh dục không phải là sửa chữa cho, nhưng rất may mà có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng gối. Vị trí tương tự như sâu thanh, nơi mà người nhận có một chân trên vai mỗi.

Xem video hướng dẫn:


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu bướm:

 • [Video] Tư thế làm tình Giương cung – Arch Sex Position
 • [Video] Tư thế làm tình Cây cầu – Butterfly Bridge Sex Position
 • Tư thế làm tình cánh bướm – Butterfly Sex Position
 • Tư thế làm tình Đưa nôi – Cradle Sex Position
 • Tư thế làm tình kiểu cánh bướm: Ngập sâu – Butterfly Deep Impact Sex Position
 • Tư thế quan hệ kiểu cánh bướm: Thọc sâu – Butterfly Deep Stick Sex Position
 • Tư thế làm tình kiểu cánh bướm: Nét sổ xuống – Butterfly Downstroke
 • [Video] Tư thế làm tình Bệ phóng – Butterfly Launch Pad Sex Position
 • Tư thế làm tình Tàu lượn – Leg Glider Sex Position
 • Tấm gương hoan lạc – Butterfly Mirror of Pleasure Position
 • Tư thế làm tình Món quà của cướp biển – Butterfly Pirate’s Bounty Sex Position
 • Tư thế làm tình Bắt vít – Butterfly Screw Sex Position
 • Gửi phản hồi