Tư thế làm tình Tấm gương hoan lạc – Butterfly Mirror of Pleasure Sex Position

0
1185

kiểu bướm: Tấm gương hoan lạc – Butterfly Mirror of Pleasure Position

 Tư thế làm tình Tấm gương của niềm vui
Để có được vào vị trí gương niềm vui, người nhận nằm của họ trở lại với cả hai châncủa mình được nghỉ ngơi trên một trong những vai của của họ, những ngườiđi vào từ một vị trí quỳ. Nó có thể được khó khăn cho các giver nếu sự khác biệt độ cao bộ phận không phải là sửa chữa cho, nhưng rất may mà có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách gối. Vị trí tương tự như sâu thanh, nơi mà người nhận có một chân trên vai mỗi.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Kiểu bướm (Butterfly sex positions):

[post_list_box series=”4797″]