Tư thế làm tình Tàu lượn – Leg Glider Sex Position

0
1949

Các kiểu bướm: Tư thế Tàu lượn – Leg Glider Sex Position

 Tư thế làm tình Tàu lượn chân
Kể từ khi chúng tôi nghiên cứu kết luận mà không tìm thấy một tên sẵn có cho vị trínày, chúng tôi tại sexinfo101.com được đặc quyền để đặt tên cho nó lượn chân. Mặc dù nó được coi là vô cùng khó khăn bởi sự thiếu, đó là một hit lớn trong hầu như tất cả những người có thể làm điều đó. Người nhận chỉ đơn giản là nằm trên mặt của họ, với trên chân của họ chỉ hướng về bầu trời hoặc chống lại các giver vai, trong khi của họ đi vào bằng cách một vị trí quỳ.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế làm tình Kiểu bướm (Butterfly sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Sâu sắc thanh
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • loading...