Tư thế làm tình Tàu lượn – Leg Glider Sex Position

0
2056

Các tư thế làm tình kiểu bướm: Tư thế Tàu lượn – Leg Glider Sex Position

 Tư thế làm tình Tàu lượn chân Kể từ khi chúng tôi nghiên cứu kết luận mà không tìm thấy một tên sẵn có cho vị trínày, chúng tôi tại sexinfo101.com được đặc quyền để đặt tên cho nó lượn chân. Mặc dù nó được coi là vô cùng khó khăn bởi sự thiếu, đó là một hit lớn trong hầu như tất cả những người có thể làm điều đó. Người nhận chỉ đơn giản là nằm trên mặt của họ, với trên chân của họ chỉ hướng về bầu trời hoặc chống lại các giver vai, trong khi đối tác của họ đi vào bằng cách sử dụng một vị trí quỳ.

Xem video hướng dẫn:


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu bướm:

 • [Video] Tư thế làm tình Giương cung – Arch Sex Position
 • [Video] Tư thế làm tình Cây cầu – Butterfly Bridge Sex Position
 • Tư thế làm tình cánh bướm – Butterfly Sex Position
 • Tư thế làm tình Đưa nôi – Cradle Sex Position
 • Tư thế làm tình kiểu cánh bướm: Ngập sâu – Butterfly Deep Impact Sex Position
 • Tư thế quan hệ kiểu cánh bướm: Thọc sâu – Butterfly Deep Stick Sex Position
 • Tư thế làm tình kiểu cánh bướm: Nét sổ xuống – Butterfly Downstroke
 • [Video] Tư thế làm tình Bệ phóng – Butterfly Launch Pad Sex Position
 • Tư thế làm tình Tàu lượn – Leg Glider Sex Position
 • Tư thế làm tình Tấm gương hoan lạc – Butterfly Mirror of Pleasure Sex Position
 • Tư thế làm tình Món quà của cướp biển – Butterfly Pirate’s Bounty Sex Position
 • Tư thế làm tình Bắt vít – Butterfly Screw Sex Position
 • Gửi phản hồi