Tiếng rên giúp "chuyện ấy" hoàn hảo hơn

0
887

Một nghiên cứu tại Mỹ cho thấy những người giao tiếp với “” khi thì có hơn, theo Live Science.

Một nghiên cứu được tiến hành tại Trường đại học Cleverland, Ohio (Mỹ) tìm hiểu mối liên hệ giữa sự giao tiếp  và mức độ thỏa mãn . Đối tượng nghiên cứu là 207 người ở độ tuổi trung bình là 29.

Kết quả cho thấy sự căng thẳng khi làm “” làm cho cả hai ít giao tiếp khi ở trên giường, đồng thời cũng làm cho họ ít thỏa mãn hơn.Họ được cầu cho biết về sự thỏa mãn tình dục và sự giao tiếp hoặc không giao tiếp mà họ cảm nhận khi làm “chuyện ấy”.

Ngược lại, giao tiếp trong quá trình tình dục giúp họ “thăng hoa” hơn.

Theo đó, sự giao tiếp không lời có liên quan mật thiết đến sự thỏa mãn hơn là sự giao tiếp có lời nói. Khi ấy, chỉ đơn giản là tiếng rên hoặc một cử chỉ cũng cho thấy “đối tác” đang tận hưởng cảm giác tuyệt vời mà người kia mang lại.

Theo Elizabeth Babin, chuyên gia về giao tiếp  tại Trường đại học Cleverland, Ohio (Mỹ), cũng là người tiến hành nghiên cứu cho biết: “Giao tiếp tình dục là một mà không phải ai trong chúng ta cũng được huấn luyện tốt”.

Nghiên cứu công bố trên Journal of Social and Personal Relationships.

Gửi phản hồi