Tư thế làm tình kiểu cánh bướm: Nét sổ xuống – Butterfly Downstroke

0
1188

kiểu cánh bướm: Nét sổ xuống – Butterfly Downstroke-

 Tư thế làm tình Downstroke
Một biến thể trên thanh sâu, nhưng dễ dàng hơn khi các giver crouches bên cạnh giường hay đi văng qua đó lót lên dễ dàng hơn với người nhận. Để có được vào vị trí Downstroke, người nhận nằm trên lưng của họ với chân của mình, nghỉ ngơi trên vai của các của họ, những người đi vào từ một vị trí đứng. Tuy nhiên, do vị trí cao hơn này của các giver biến thể này không phải là như thân mật như dính sâu hoặc biến thể của nó tác động sâu sắc.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Kiểu bướm (Butterfly positions):

[post_list_box series=”4797″]