Tư thế làm tình kiểu cánh bướm: Nét sổ xuống – Butterfly Downstroke

0
1158

kiểu cánh : Nét sổ xuống – Butterfly -

 Tư thế làm tình Downstroke
Một biến thể trên thanh sâu, nhưng dễ dàng hơn khi các giver crouches bên cạnh giường hay đi văng qua đó lót lên dễ dàng hơn với người nhận. Để có được vào vị trí Downstroke, người nhận nằm trên lưng của họ với chân của mình, nghỉ ngơi trên vai của các đối tác của họ, những người đi vào từ một vị trí đứng. Tuy nhiên, do vị trí cao hơn này của các giver biến thể này không phải là như thân mật như dính sâu hoặc biến thể của nó tác động sâu sắc.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế làm tình Kiểu bướm (Butterfly sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Sâu sắc thanh
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • loading...