Tư thế quan hệ kiểu cánh bướm: Thọc sâu – Butterfly Deep Stick Sex Position

0
2566

kiểu cánh bướm: Thọc sâu – Butterfly Deep Stick Position

 Tư thế làm tình Sâu sắc thanh
Để có được vào vị trí sâu sắc thanh, người nhận nằm của họ trở lại với chân của mình, nghỉ ngơi trên vai của các của họ, những người đi vào từ một vị trí quỳ. Có tiêu đề thanh sâu nắm giữ vị trí này đúng như tên gọi của nó, có nghĩa là các giver có thể xâm nhập với tất cả mọi thứ họ đã có, trừ khi tất nhiên họ là quá lớn. Mặc dù vị trí linh hoạt về địa điểm, nó có thể được thực hiện, nó có thể rất khó khăn cho các giver nếu sự khác biệt độ cao bộ phận không phải là sửa chữa, rất may có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách gối.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Kiểu bướm (Butterfly sex positions):

[post_list_box series=”4797″]