Tư thế quan hệ kiểu cánh bướm: Thọc sâu – Butterfly Deep Stick Sex Position

0
2595

kiểu cánh bướm: Thọc sâu – Butterfly Deep Stick

 Tư thế làm tình Sâu sắc thanh
Để có được vào vị trí sâu sắc thanh, người nhận nằm của họ trở lại với chân của mình, nghỉ ngơi trên vai của các đối tác của họ, những người đi vào từ một vị trí quỳ. Có tiêu đề thanh sâu nắm giữ vị trí này đúng như tên gọi của nó, có nghĩa là các giver có thể với tất cả mọi thứ họ đã có, trừ khi tất nhiên họ là quá lớn. Mặc dù vị trí linh hoạt về địa điểm, nó có thể được thực hiện, nó có thể rất khó khăn cho các giver nếu sự khác biệt độ cao bộ phận sinh dục không phải là sửa chữa, rất may có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng gối.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Kiểu bướm (Butterfly positions):

[post_list_box series=”4797″]