Tư thế làm tình kiểu cánh bướm: Ngập sâu – Butterfly Deep Impact Sex Position

0
2855

kiểu cánh bướm: Ngập sâu – Butterfly Deep Impact Position

 Tư thế làm tình Tác động sâu sắc
Một biến thể trên thanh sâu, nhưng dễ dàng hơn khi các giver kneels bên cạnh giường hay đi văng qua đó lót lên dễ dàng hơn với người nhận. Để có được vào vị trí tác động sâu sắc, người nhận nằm của họ trở lại với chân của mình, nghỉ ngơi trên vai của các của họ, những người đi vào từ một vị trí quỳ. Vị trí này cũng giữ đúng như tên gọi của nó, có nghĩa là các giver có thể với tất cả mọi thứ họ đã có, trừ khi tất nhiên họ là quá lớn. Bất kỳ sự khác biệt chiều cao (và khó chịu cho các giver) có thể được dễ dàng khắc phục bằng cách gối.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các làm tình Kiểu bướm (Butterfly sex positions):

[post_list_box series=”4797″]