Tư thế làm tình cánh bướm – Butterfly Sex Position

0
1902

cánh bướm – Butterfly

 Tư thế làm tình Bướm
Vị trí bướm là lúc đầu con bướm. của nó cho các cạnh giường, đi văng hay chỉ là về bất kỳ cạnh cho rằng ! Để có được vào vị trí này, người nhận đẻ trở lại trên chỉ là về bất kỳ cạnh đủ lớn và cây đôi chân của mình trên sàn nhà, trong khi các đối tác thâm nhập là viết tắt của hoặc kneels giữa hai chân của mình.
Đây là vị trí rất thoải mái cho cả hai, mặc dù một chiếc gối dưới đầu gối có thể hữu ích cho một penetrator quỳ.
Như được nhìn thấy trong hình minh họa, thêm vào sự kích thích bằng tay có thể được thực hiện trên các đối tác nhận được bởi một trong hai đối tác mà không gặp khó khăn nhiều… vì vậy hãy chắc chắn để thử nó ra…

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế làm tình Kiểu bướm (Butterfly positions):

[post_list_box series=”4797″]