Tư thế làm tình cánh bướm – Butterfly Sex Position

0
1989

cánh bướm – Butterfly Position

 Tư thế làm tình Bướm
Vị trí bướm là lúc đầu gia đình con bướm. Tuyệt vời của nó cho các cạnh giường, đi văng hay chỉ là về bất kỳ cạnh cho rằng vấn đề! Để có được vào vị trí này, người nhận đẻ trở lại trên chỉ là về bất kỳ cạnh đủ lớn và cây đôi chân của mình trên sàn nhà, trong khi các đối tác thâm nhập là viết tắt của hoặc kneels giữa hai chân của mình.
Đây là vị trí rất thoải mái cho cả hai, mặc dù một chiếc gối dưới đầu gối có thể hữu ích cho một penetrator quỳ.
Như được nhìn thấy trong hình minh họa, thêm vào sự kích thích bằng tay có thể được thực hiện trên các đối tác nhận được bởi một trong hai đối tác mà không gặp khó khăn nhiều… vì vậy hãy chắc chắn để thử nó ra…

Xem video hướng dẫn:


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu bướm:

 • [Video] Tư thế làm tình Giương cung – Arch Sex Position
 • [Video] Tư thế làm tình Cây cầu – Butterfly Bridge Sex Position
 • cánh bướm –
 • Tư thế làm tình Đưa nôi – Cradle Sex Position
 • Tư thế làm tình kiểu cánh bướm: Ngập sâu – Butterfly Deep Impact Sex Position
 • Tư thế quan hệ kiểu cánh bướm: Thọc sâu – Butterfly Deep Stick Sex Position
 • Tư thế làm tình kiểu cánh bướm: Nét sổ xuống – Butterfly Downstroke
 • [Video] Tư thế làm tình Bệ phóng – Butterfly Launch Pad Sex Position
 • Tư thế làm tình Tàu lượn – Leg Glider Sex Position
 • Tư thế làm tình Tấm gương hoan lạc – Butterfly Mirror of Pleasure Sex Position
 • Tư thế làm tình Món quà của cướp biển – Butterfly Pirate’s Bounty Sex Position
 • Tư thế làm tình Bắt vít – Butterfly Screw Sex Position
 • Gửi phản hồi