[Video] Tư thế làm tình Cây cầu – Butterfly Bridge Sex Position

0
1508

Cây cầu – Butterfly Bridge Position

 Tư thế làm tình Bridge
Vị trí cầu là tương tự như kiến trúc, nhưng với cánh tay của người nhận phía sau/dưới đây để giữ của họ trên giường hoặc ghế dài, trong khi của họ đi vào từ một vị trí quỳ. Cầu thường bị bỏ qua vì nó khó khăn thêm.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Kiểu bướm (Butterfly sex positions):

[post_list_box series=”4797″]