[Video] Tư thế làm tình Cây cầu – Butterfly Bridge Sex Position

0
1437

làm tình Cây cầu – Butterfly Bridge Sex Position

 Tư thế làm tình Bridge
Vị trí cầu là tương tự như , nhưng với cánh tay của người nhận phía sau/dưới đây để giữ của họ trên giường hoặc ghế dài, trong khi của họ đi vào từ một vị trí quỳ. Cầu thường bị bỏ qua vì nó khó khăn thêm.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế làm tình Kiểu (Butterfly sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Sâu sắc thanh
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Bướm
 • loading...