[Video] Tư thế làm tình Cây cầu – Butterfly Bridge Sex Position

0
2609

Cây cầu – Butterfly Bridge

 Tư thế làm tình Bridge
Vị trí cầu là tương tự như kiến trúc, nhưng với cánh tay của người nhận phía sau/dưới đây để giữ cơ thể của họ trên giường hoặc ghế dài, trong khi đối tác của họ đi vào từ một vị trí quỳ. Cầu thường bị bỏ qua vì nó khó khăn thêm.

Xem video hướng dẫn:


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu bướm:

 • [Video] Tư thế làm tình Giương cung – Arch Sex Position
 • [Video] Cây cầu – Butterfly Bridge Position
 • Tư thế làm tình cánh bướm – Butterfly Sex Position
 • Tư thế làm tình Đưa nôi – Cradle Sex Position
 • Tư thế làm tình kiểu cánh bướm: Ngập sâu – Butterfly Deep Impact Sex Position
 • Tư thế quan hệ kiểu cánh bướm: Thọc sâu – Butterfly Deep Stick Sex Position
 • Tư thế làm tình kiểu cánh bướm: Nét sổ xuống – Butterfly Downstroke
 • [Video] Tư thế làm tình Bệ phóng – Butterfly Launch Pad Sex Position
 • Tư thế làm tình Tàu lượn – Leg Glider Sex Position
 • Tư thế làm tình Tấm gương hoan lạc – Butterfly Mirror of Pleasure Sex Position
 • Tư thế làm tình Món quà của cướp biển – Butterfly Pirate’s Bounty Sex Position
 • Tư thế làm tình Bắt vít – Butterfly Screw Sex Position
 • Gửi phản hồi