[Video] Tư thế làm tình Giương cung – Arch Sex Position

0
2230

Giương cung – Arch Position

 Tư thế làm tình Kiến trúc
Làm vị trí kiến trúc, người nhận được vào một vị trí một phần cầu với vai của họ nghỉ ngơi trên giường trong khi đối tác của họ đi vào từ một vị trí quỳ. Các kiến trúc thường bị bỏ qua bởi vì nhận thức đơn giản của nó, nhưng nhờ có góc tuyệt vời xâm nhập vị trí này cung cấp, nó phải là một phần thường xuyên của thói quen của mọi người. Điều đó đang được nói, bạn sẽ muốn chắc chắn để sử dụng một chiếc gối dưới đầu của người nhận để giảm căng thẳng và nguy cơ tổn thương cổ của họ.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các Kiểu bướm (Butterfly sex positions):

[post_list_box series=”4797″]