[Video] Tư thế làm tình Giương cung – Arch Sex Position

0
2205

Tư thế làm tình Giương cung – Arch

 Tư thế làm tình Kiến trúc
Làm vị trí kiến trúc, người nhận được vào một vị trí một phần cầu với vai của họ nghỉ ngơi trên giường trong khi của họ đi vào từ một vị trí quỳ. Các kiến trúc thường bị bỏ qua bởi vì nhận thức đơn giản của nó, nhưng nhờ có góc xâm nhập vị trí này cung cấp, nó phải là một phần thường xuyên của thói quen của mọi người. Điều đó đang được nói, sẽ muốn chắc chắn để một chiếc gối dưới đầu của người nhận để giảm tổn thương cổ của họ.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế làm tình Kiểu bướm (Butterfly sex positions):

[post_list_box series=”4797″]