[Video] Tư thế làm tình Giương cung – Arch Sex Position

0
2286

Tư thế làm tình Giương cung – Arch Sex Position

 Tư thế làm tình Kiến trúc Tư thế làm tình Kiến trúc Làm vị trí kiến trúc, người nhận được vào một vị trí một phần cầu với vai của họ nghỉ ngơi trên giường trong khi đối tác của họ đi vào từ một vị trí quỳ. Các kiến trúc thường bị bỏ qua bởi vì nhận thức đơn giản của nó, nhưng nhờ có góc tuyệt vời xâm nhập vị trí tình dục này cung cấp, nó phải là một phần thường xuyên của thói quen của mọi người. Điều đó đang được nói, bạn sẽ muốn chắc chắn để sử dụng một chiếc gối dưới đầu của người nhận để giảm căng thẳng và nguy cơ tổn thương cổ của họ.

Xem video hướng dẫn:


Xem các phần khác trong cùng series Các tư thế làm tình kiểu bướm:

 • [Video] Tư thế làm tình Giương cung – Arch Sex Position
 • [Video] Tư thế làm tình Cây cầu – Butterfly Bridge Sex Position
 • Tư thế làm tình cánh bướm – Butterfly Sex Position
 • Tư thế làm tình Đưa nôi – Cradle Sex Position
 • Tư thế làm tình kiểu cánh bướm: Ngập sâu – Butterfly Deep Impact Sex Position
 • Tư thế quan hệ kiểu cánh bướm: Thọc sâu – Butterfly Deep Stick Sex Position
 • Tư thế làm tình kiểu cánh bướm: Nét sổ xuống – Butterfly Downstroke
 • [Video] Tư thế làm tình Bệ phóng – Butterfly Launch Pad Sex Position
 • Tư thế làm tình Tàu lượn – Leg Glider Sex Position
 • Tư thế làm tình Tấm gương hoan lạc – Butterfly Mirror of Pleasure Sex Position
 • Tư thế làm tình Món quà của cướp biển – Butterfly Pirate’s Bounty Sex Position
 • Tư thế làm tình Bắt vít – Butterfly Screw Sex Position
 • Gửi phản hồi