[Video] Tư thế làm tình Giương cung – Arch Sex Position

0
2179

Tư thế Giương cung – Arch Position

 Tư thế làm tình Kiến trúc
Làm vị trí kiến trúc, người nhận được vào một vị trí một phần cầu với vai của họ nghỉ ngơi trên giường trong khi của họ đi vào từ một vị trí quỳ. Các kiến trúc thường bị bỏ qua bởi vì nhận thức đơn giản của nó, nhưng nhờ có góc tuyệt vời vị trí tình dục này cung cấp, nó phải là một phần thường xuyên của thói quen của mọi người. Điều đó đang được nói, bạn sẽ muốn chắc chắn để sử dụng một chiếc gối dưới đầu của người nhận để giảm căng thẳng và nguy cơ tổn thương cổ của họ.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư Kiểu (Butterfly sex positions):

 • Tư thế quan hệ vợ chồng Butterfly – Bướm
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Stick – Sâu sắc thanh
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Bridge – Bridge
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Mirror of Pleasure – Tấm gương của niềm vui
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Cradle – Cái nôi
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Downstroke – Downstroke
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Launch Pad – Khởi động Pad
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Arch – Kiến trúc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Screw – Trục vít
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Pirate’s Bounty – Pirate’s Bounty
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Deep Impact – Tác động sâu sắc
 • Tư thế quan hệ vợ chồng Leg Glider – Tàu lượn chân
 • loading...