[Video] Tư thế làm tình 69 kiểu Bên cạnh – 69 Sideways Sex Position

0
3259

69 Cạnh nhau – 69 Sideways

 Tư thế làm tình Sideways 69
Sideways 69 đưa ra một sự thay đổi trên vị trí truyền thống 69, bằng cách cả hai đối tác nằm nghiêng. Một biến thể tốt đẹp khi mà cả hai bên không có người khác nằm trên đầu họ, nhiều người thấy rằng nó dễ dàng hơn trên cổ họng … và nếu tiếp tục lăn lộn, sẽ thấy mình ở phía đối diện của sự việc ; ở vị trí .

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các làm tình 69 (69 sex positions):

  • Tư thế quan hệ vợ chồng Golden Gate – Golden Gate
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Face Off – Đối mặt
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling 69 – Quỳ 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng 69 – 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting 69 – Ngồi 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sideways 69 – Sideways 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted 69 – Inverted 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing 69 – Đứng 69
  • loading...