[Video] Tư thế làm tình 69 kiểu quỳ – Kneeling 69 Sex Position

0
2498

Tư thế 69 kiểu quỳ – Kneeling 69

 Tư thế làm tình Quỳ 69
Cần có thêm sức mạnh hơn so với 69 ngồi, nhưng nó dễ dàng hơn đáng kể so với Đứng 69. nâng sẽ đòi hỏi sức mạnh trên. Vị trí thấp hơn sàn so với Đứng 69 và do đó hơn và đòi hỏi sức mạnh tổng thể thấp hơn trên bộ phận nâng.
Để có được vào vị trí này là đối tác nâng cần một số tiền hợp lý của sức mạnh và một chút kiên nhẫn… Nâng lên nên quỳ xuống và giúp đỡ các đối tác của họ vận động uyển chuyển vào vị trí (có lẽ ra khỏi các cạnh của một chiếc ghế hoặc giường), với các đối tác nâng đặt đầu của họ giữa hai chân của nâng lên trong khi gói chân lỏng lẻo xung quanh việc nâng lên cổ và vai, và cánh tay chặt chẽ xung quanh nâng lên trở lại.
Các đối tác nâng kết thúc tốt mình tay chặt chẽ xung quanh phía sau đối tác của họ (giữ riêng của họ lại càng thẳng càng tốt), trong khi chú ý rất gần với đối tác của họ đầu và cổ như vậy là không để gõ hoặc chúng.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư 69 (69 sex positions):

[post_list_box series=”4795″]