[Video] Tư thế làm tình 69 ngược

0
2091

ngược – Inverted Sex Position

 Tư thế làm tình Inverted 69
Inverted 69, người anh em quay ngược vị trí truyền thống 69, là một cách tuyệt vời để góc độ trên bản gốc. Đối tác hàng đầu cần đảm bảo vị trí bộ phận sinh dục ở đúng độ cao vì sự di chuyển của đối tác bên dưới có xu hướng ít bị hạn chế.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư thế làm tình 69 (69 sex positions):

  • Tư thế quan hệ vợ chồng Standing 69 – Đứng 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sideways 69 – Sideways 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Inverted 69 – Inverted 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Sitting 69 – Ngồi 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng 69 – 69
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Golden Gate – Golden Gate
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Face Off – Đối mặt
  • Tư thế quan hệ vợ chồng Kneeling 69 – Quỳ 69
  • loading...