[Video] Tư thế làm tình 69 ngược

0
2124

Tư thế 69 ngược – Inverted 69 Sex Position

 Tư thế làm tình Inverted 69
Inverted 69, người anh em quay ngược vị trí truyền thống 69, là một cách để góc độ trên bản gốc. Đối tác hàng đầu cần đảm bảo vị trí bộ phận ở đúng độ cao vì sự di chuyển của đối tác bên dưới có xu hướng ít bị hạn chế.

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các 69 (69 sex positions):

[post_list_box series=”4795″]