[Video] Tư thế làm tình 69 ngược

0
2207

69 ngược – Inverted 69

 Tư thế làm tình Inverted 69
Inverted 69, người anh em quay ngược vị trí truyền thống 69, là một cách để thay đổi góc độ trên bản gốc. hàng đầu cần đảm bảo vị trí bộ phận sinh dục ở đúng độ cao vì sự di chuyển của bên dưới có xu hướng ít bị .

Xem video hướng dẫn:


Xem thêm các tư 69 (69 sex positions):

[post_list_box series=”4795″]